Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2020 09:07 SKU.6850.6.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do użyczenia
25.09.2019 11:19 UA.6740.535.2019.MK Rozbudowa ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granicy miasta - budowa chodnika
26.06.2019 10:28 UA.6740.535.2019.MK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności pn. "Rozbudowa ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granic miasta - budowa chodnika"
28.06.2017 09:27 ustalenia przebiegu granic związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 262/1 w Rudzicy - Gmina Jasienica
25.05.2017 09:17 32/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze
09.09.2016 12:24 WB.6740.3.2.2016.WN Obwieszczenie Starosty Bielskiego dot. "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4417S Świętoszówka-Bielsko na odcinku od mostu na potoku Jasienica w Jasienicy do skrzyżowania z ulicą Niecałą w Jaworzu"
22.04.2015 14:03 konkurs na przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni (oznaczonej na mapie) wokół budynku Urzędu Gminy Jaworze
05.02.2015 13:02 12/2015 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychcza
25.09.2014 11:26 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczas
21.08.2014 14:14 77/2014 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Jaworze
18.04.2013 12:06 26/2013 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Jaworze