Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2021 08:29 RI.6720.0001.2021 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
18.03.2021 08:02 RI.6720.0001.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
18.03.2021 07:48 RI.6721.0002.2021 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
17.03.2014 10:39 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN A
04.02.2014 07:30 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN B
06.11.2013 07:44 AKTUALNY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze - PLAN C
13.02.2013 08:54 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze
07.12.2011 11:07 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan C
07.12.2011 10:44 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan B
07.12.2011 10:34 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan A
21.01.2014 13:21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
16.10.2008 11:20 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po zmianach
16.10.2008 11:02 nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego