KONKURS  
WÓJT GMINY JAWORZE  
ogłasza konkurs na przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni (oznaczonej na mapie) wokół budynku Urzędu Gminy Jaworze.  

Projekty koncepcji zagospodarowania należy przedłożyć w formie papierowej (osobny szkic zagospodarowania w formacie, co najmniej A4 dla każdego terenu) w terminie do 30 czerwca 2015 r.

  
Przeznaczenie oznaczonych terenów:
  1. Teren A (ok 129 m2)  – obsady roślinne,
  2. Teren B (ok 313 m2) – skwer/miejsce rekreacji.  
Projekty oprócz szkicu zagospodarowania powinny zawierać szczegółowy opis zagospodarowania terenu z nazwami użytych materiałów, gatunków roślin, nazw urządzeń (w przypadku terenu B) oraz dane kontaktowe autora.  
Przy sporządzeniu projektów należy uwzględnić istniejące elementy znajdujące się na ww. terenach.  
Najlepszy projekt wyłoniony przez Komisję Konkursową zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą Wójta Gminy Jaworze oraz przewiduje się jego realizacje.  
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Jaworze (nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z przedmiotem konkursu). 


Więcej informacji w regulaminie konkursu poniżej !!!

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:konkurs na przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni (oznaczonej na mapie) wokół budynku Urzędu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:22.04.2015 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.05.2015 08:57