Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jaworze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna