Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji_PONE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonychkonsultacji_Regulamin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie_postanowienie uzgadniające zRDOŚ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie_Podtrzymanie opinii sanitarnej zPPIS.pdf"

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wynikówotwartego konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.01.2018r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22.01.2018r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna