Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałaXXVI.208.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałaXXVII.2010.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty RI.271.0003.2017.pdf"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna