Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01"

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja uzupełniająca "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja uzupełniająca "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE I DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie do wyjaśnień SIWZ z 30.05.2017"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna