Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2011 12:46 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
16.11.2011 14:31 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
10.11.2011 08:22 projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Jaworze
26.10.2011 11:14 protokół z konsultacji projektu uchwały w upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
11.10.2011 08:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.09.2011 15:42 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
29.09.2011 15:38 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:34 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:18 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
18.07.2011 11:16 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna