wersja do wydruku Anna Talik 28.05.2004 11:21

Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

 

Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

 

Kontakt

Adres:     43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Telefon:  (33) 828-66-00
Fax:        (33)828-66-01
E-mail:    sekretariat@jaworze.pl

 

Naczelnik wydziału,
kadry

Anna Talik - Naczelnik

(33) 8286610
pok. 201

sekretariat
archiwum zakładowe

Ewa Wieja - inspektor (033) 8286611
pok. 105

obsługa biura rady,
obronność, obrona cywilna
zarządzanie kryzysowe
kancelaria materiałów niejawnych

Michał Urbaś - inspektor

(33) 8286613
pok. 109

ewidencja działalności gospodarczej,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

biuro podawcze

Malwina Czechowska-Jachacz - inspektor (033) 8286606
pok. 001

biuro podawcze

Agnieszka Kózka - podinspektor

(033) 8286600
po. 001

BHP i ppoż

Leszek Kluka - inspektor

(033) 8286670
po. 102
     
   
Godziny pracy od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00

Zakres działania

Do właściwości Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. administrowanie Biurem Obsługi Klienta – Dziennikiem Podawczym, w tym:
  1. kierowanie obiegiem dokumentów oraz obsługa i dystrybucja korespondencji,
  2. wdrażanie i zapewnienie funkcjonowania e-Urzędu,
  3. zapewnienie funkcjonowania najpóźniej od 2016 r. wydłużonego czasu pracy Biura Obsługi Klienta do godziny 18:00 dwa razy w tygodniu,
 2. bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
 5. nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Wójta, w tym prowadzenie ich rejestru,
 6. obronność i obrona cywilna,
 7. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej podczas mobilizacji i w czasie wojny.
 8. obsługa kadrowa,
 9. obsługa Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze,
 10. obsługa organizacyjno-biurowa Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika i Sekretarza,
 11. obsługa osób niepełnosprawnych, niedosłyszących i głuchoniemych,
 12. obsługa Rady i jej komisji,
 13. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 14. ochrona przeciwpożarowa,
 15. ochrona zdrowia i opieka społeczna,
 16. ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
 17. organizacja spotkań z mieszkańcami,
 18. organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego,
 19. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt z udziałem Gminy,
 20. porządek publiczny
 21. promocja gminy, kultura, sport i turystyka,
 22. prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z archiwum państwowym,
 23. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści,
 24. przeciwdziałanie uzależnieniom związanym z problemami alkoholowymi i narkomanią,
 25. system oświaty w gminie,
 26. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja zadań wynikających z przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym,
 27. załatwianie skarg i wniosków, wniosków i interpelacji radnych oraz petycji,
 28. zaopatrzenie Urzędu,
 29. zapewnienie dostępu do informacji publicznej i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 30. zarządzanie kryzysowe.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2004 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.01.2018 09:02 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.05.2017 08:55 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.05.2017 08:47 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.05.2016 12:07 Edycja dokumentu (Anna Talik)
09.03.2015 13:15 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 12:58 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.02.2015 11:32 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.10.2014 12:18 Edycja dokumentu (Anna Talik)
29.08.2014 10:57 Edycja dokumentu (Anna Talik)
13.09.2012 14:24 Edycja dokumentu (Anna Talik)
30.05.2012 10:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
09.05.2012 13:23 Edycja dokumentu (Anna Talik)
04.04.2011 07:53 Edycja dokumentu (Anna Talik)
12.10.2009 16:11 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.09.2009 12:44 Edycja dokumentu (Anna Talik)
23.09.2009 11:18 Edycja dokumentu (Anna Talik)
12.11.2008 09:39 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
29.01.2008 09:39 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 15:06 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2007 12:02 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.11.2007 15:02 Edycja dokumentu (Anna Talik)
22.05.2007 15:45 Edycja dokumentu (Anna Talik)
06.09.2006 10:31 Edycja dokumentu (Anna Talik)
05.07.2005 16:02Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Anna Talik)
05.07.2005 16:01Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Anna Talik)
05.07.2005 15:59 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 15:46 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 15:41 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.04.2005 15:40 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.08.2004 16:09 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.05.2004 13:48 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.05.2004 11:54 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.05.2004 11:47 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.05.2004 11:28 Edycja dokumentu (Anna Talik)
28.05.2004 11:21 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)